biznes

Zwizualizuj wszystkie najważniejsze dane w postaci przejrzystego panelu z raportami Business Intelligence w systemie enova365.

 • Skorzystaj z intuicyjnego mechanizmu tworzenia wizualizacji metodą drag&drop - rozmieszczaj i skaluj wykresy, wskaźniki i tabele w dowolny sposób.
 • Zarządzaj dostępem do prezentowanych danych - dopasuj widok paneli do potrzeb dyrektora generalnego, analityka czy handlowca dzięki rozbudowanym opcjom udostępniania.
 • Śledź plany sprzedażowe, wyniki finansowe, pracę działu handlowego lub raporty z działu HR - w Panelach BI możesz wizualizować dane z całego systemu enova365 i zewnętrznych źródeł.

W systemie enova365 BI masz wygodny dostęp do wskaźników w miejscu swojej pracy – na listach oraz w zakładkach formularzy. Możesz używać standardowo zdefiniowanych wskaźników lub tworzyć nieograniczoną liczbę własnych, w zależności od indywidualnych potrzeb. 

 • W specjalnej zakładce formularza – Panelu BI – możesz umieścić raporty w formie tabel bądź wykresów. Te dokumenty to podstawa analityki biznesowej Twojego przedsiębiorstwa.
 • Twórz wskaźniki oraz raporty z dowolnego obszaru (licencja firmowa) lub z konkretnego modułu (np. licencja obszarowa na kadry i płace).
 • Wskaźniki oraz raporty mogą zawierać dane całościowe lub sparametryzowane. Możliwe jest np. uzyskanie wskaźnika, który przedstawia wartość faktur sprzedaży w bieżącym roku dla całej firmy. Możesz też otrzymać szczegółowe informacje dedykowane dla konkretnego handlowca i obrotu w jego regionie. 

Warstwą analityczną modułu BI są tak zwane domeny – w praktyce to widoki baz danych SQL, które użytkownik może tworzyć bez znajomości języka SQL.

 • Poprzez łatwy w obsłudze mechanizm znajdujący się w konfiguracji, możesz dodawać różne źródła danych, łączyć je, wybierać pola czy definiować warunki. 
 • Stworzona domena może służyć jako podstawa do generowania wskaźników lub raportów, które zawężą Twoją analizę do wybranych elementów.
 • Z enova365 agregujesz i analizujesz dane. Odczytuj je w łatwy sposób za pomocą zewnętrznego narzędzia analitycznego – MS Excel lub Power BI.

Narzędzia BI możesz zintegrować z dowolnym, zewnętrznym narzędziem do wizualizacji danych np. Power BI.

 • Łącz dane z różnych obszarów działania przedsiębiorstwa i twórz zaawansowane wizualizacje.
 • Zaczytuj domeny do zewnętrznych źródeł i na ich podstawie przygotowuj wizualizacje (w tym wskaźniki, tabele itd.).

Użytkownik korzystający z BI systemu enova365 ma dostęp do danych analitycznych – na bieżąco, w różnych miejscach systemu oraz poza nim. 

 • Jedna licencja pozwala na korzystanie z modułu BI przez wielu użytkowników.
 • Masz również możliwość dostosowania widoczności oraz dostępności wizualizacji dla konkretnych użytkowników systemu.
 • Łatwy dostęp do danych, przyjazny mechanizm do tworzenia nowych modeli.
 • Szeroki zakres domen, wskaźników oraz raportów to tylko niektóre zalety systemu Business Intelligence enova365.